Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyziologické a patofyziologické aspekty některých vybraných endokrinopatií. Vztah k metabolizmu tukové tkáně a inzulínové rezistenci
Název práce v češtině: Fyziologické a patofyziologické aspekty některých vybraných endokrinopatií. Vztah k metabolizmu tukové tkáně a inzulínové rezistenci
Název v anglickém jazyce: Physiologic and pathophysiologic aspects of selected endocrinopathies. Their relationship to adipose tissue matebolism and insulin resistance
Klíčová slova: obezita, inzulínová rezistence, kortizol, růstový hormon, fibroblastový růstový faktor 21 a 19, adipocytární mastné kyseliny vážící protein, mitochondriálni dysfunkce
Klíčová slova anglicky: obesity, insulin resistance, cortisol, growth hormone, fibroblast growth factors 21 and 19, adipocyte fatty acid binding protein, mitochondrial dysfunction
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2012
Datum zadání: 19.07.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.07.2012
Datum a čas obhajoby: 15.11.2012 11:30
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.11.2012
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. František Saudek, DrSc.
  prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK