Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv příjmu vápníku ve stravě na kostní denzitu
Název práce v češtině: Vliv příjmu vápníku ve stravě na kostní denzitu
Název v anglickém jazyce: Influence of dietary calcium intake on bone mineral density
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Ivan Raška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.07.2012
Datum zadání: 15.07.2012
Datum a čas obhajoby: 11.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01747)
Oponenti: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK