Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Stalinismus v Československu - zhodnocení výuky na středních školách v České republice
Název práce v češtině: Stalinismus v Československu - zhodnocení výuky na středních školách v České republice
Název v anglickém jazyce: Stalinist Period in Czechoslovakia - Its Interpretation and Teaching in Secondary Education
Klíčová slova: Československo, Stalinismus,Totalitarismus, Gymnázium, Výuka, Komunistická strana, Učebnice, Politické procesy, Propaganda, Církev, Dějepis, Základy společenských věd, Ústav pro studium totalitních režimů, Člověk v tísni, Moderní dějiny, Politický vězeň, Výukové materiály, Časová dotace
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, Stalinism, Totalitarism, Grammar school, Education, Komunist party, Textbook, Political trails, Propaganda, Church, History, Basics of social sciencies, Institute of totalitarian regimes studies, People in need, Modern history, Political prisoner, Education materiales, Time donation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.07.2012
Datum zadání: 12.07.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.07.2012
Datum a čas obhajoby: 03.02.2014 13:00
Místo konání obhajoby: knihovna katedry OVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2014
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
  PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK