Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Das Motiv der "verbotenen" Liebe im Werk von Robert Musil
Název práce v jazyce práce (němčina): Das Motiv der "verbotenen" Liebe im Werk von Robert Musil
Název práce v češtině: Motiv zakázané lásky v díle Roberta Musila
Název v anglickém jazyce: Forbidden love theme in Musil´s work
Klíčová slova: Robert Musil, Zmatky chovance Törlesse, dospívání, sexualita, osamělost, násilí, zrakové vnímání, láska
Klíčová slova anglicky: Robert Musil, The Confusions of Young Törless, adolescence, sexuality, solitude, violence, visual cognition, love
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.07.2012
Datum zadání: 12.07.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.07.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 13:00
Místo konání obhajoby: katedra germanistiky UK PedF
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK