Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny pohybové výkonnosti dětí v atletické přípravce
Název práce v češtině: Změny pohybové výkonnosti dětí v atletické přípravce
Název v anglickém jazyce: Changes in physical performance of Children at Athletic Preparatory
Klíčová slova: atletická příprava,pohybová příprava,technická příprava,trénink,dovednosti,děti,atletika,trenér,pohybový rozvoj,kinogram
Klíčová slova anglicky: Athletic preparation, physical preparation,technical preparation,training,skills,children,athletics,physical development,image sequence from video
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.07.2012
Datum zadání: 17.09.2012
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 11:15
Místo konání obhajoby: UD1-2
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Oponenti: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK