Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflexe skupinových zájmů v procesu politického rozhodování: institucionální přístup
Název práce v češtině: Reflexe skupinových zájmů v procesu politického rozhodování: institucionální přístup
Název v anglickém jazyce: Reflection of group interests in political decision-making processes: an institutional approach
Klíčová slova: zájmové skupiny, politické rozhodování, neoinstitucionální paradigma, lobbing
Klíčová slova anglicky: Interest groups, political decision-making, neoinstituional paradigm, lobbying
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: prof. Miroslav Novák, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.07.2012
Datum zadání: 11.07.2012
Datum a čas obhajoby: 24.09.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2012
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.
  PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK