Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce "(ne)bezpečných" plemen psů v denících Blesk a Lidové noviny v letech 2001 a 2011
Název práce v češtině: Konstrukce "(ne)bezpečných" plemen psů v denících Blesk a Lidové noviny v letech 2001 a 2011
Název v anglickém jazyce: The Construction of "Dangerous dogs" in Blesk and Lidové noviny in the years 2001 and 2011
Klíčová slova: bojový pes, reprezentace, média, vztah lidí a zvířat, diskurzivní analýza
Klíčová slova anglicky: dangerous dog, representation, media, human-animal relationship, discourse analysis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marco Stella, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.07.2012
Datum zadání: 09.07.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Média mají v dnešní společnosti velkou sílu: po tragické hamburské události v roce 2000, kdy dva psi usmrtili šestiletého školáka, rozpoutala vlnu evropské antipsí nálady, jež v některých zemích vyústila v legislativní opatření vůči tzv. bojovým plemenům, nikoli však proti aktuálně útočícím jedincům bez ohledu na rasu. Tento počin je ve svých důsledcích možné chápat jako projev tzv. breedismu: psího rasismu. Stejně tak je pouhým laickým okem možné vypozorovat, že některá plemena nabývají v médiích opakovaných konotací, např. retriever představuje symbol šťastného rodinného života, atp. Diplomová práce ukotví problematiku psího rasismu v antropologických souvislostech, zmapuje mediální obraz dvou plemen (1 s pozitivní, 1 s negativní konotací) a bude sledovat, jaké stanovisko k nim na základě této reprezentace veřejnost zastává a jak se při kontaktu s nimi chová.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK