Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Designer profilovania plechu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Designer profilovania plechu
Název práce v češtině: Designer profilovania plechu
Název v anglickém jazyce: Metal sheet bending designer
Klíčová slova: designer, ohýbanie plechu, profil plechu, kytička, valce
Klíčová slova anglicky: designer, metal bending, metal profile, flower pattern, rollers
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.07.2012
Datum zadání: 03.07.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.07.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2012 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2012
Oponenti: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Študent preštuduje problematiku profilovania plechu. Navrhne a vytvorí designer, v ktorom bude možné zachytiť kompletný proces ohýbania plechu z rovného do výsledného tvaru. Designer umožní používateľovi navrhnúť nástroje potrebné pre ohýbanie plechu. Študent vyvinie tento designer pomocou platformy .NET a WPF.

Designer by mal mať nasledujúcu funkčnosť:
1. Možnosť zadávania výsledného tvaru profilu plechu.
2. Možnosť navrhnúť postupné ohyby plechu do výsledného tvaru (tzv. kytička).
3. Možnosť navrhnutia valcov, ktoré postupne plech ohnú do výslednej podoby (tzv. schémy valcov).
4. Export profilu plechu, kytičky a schém valcov do PDF a DXF formátu.
5. Export dát profilu, kalibračných tabuliek, rozpisu valcov do PDF.
6. Export technických výkresov valcov do PDF.
7. Export dát pre NC stroj pre výrobu valcov.
Seznam odborné literatury
1. Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010
2. Pavan Podila, Kevin Hoffman: WPF Control Development Unleashed - Building Advanced User Experiences, Sams, 2009
3. Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
4. Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK