Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
K parodistické intenci Příšerného večerníku 1929-1931
Název práce v češtině: K parodistické intenci Příšerného večerníku 1929-1931
Název v anglickém jazyce: On the parodique intention of the magazine "Příšerný večerník" 1929-1931
Klíčová slova: Příšerný večerník, bulvár, satira, parodie, senzace, karikatura, Jiří Stříbrný, Tempo, Melantrich
Klíčová slova anglicky: Příšerný večerník, Tabloid press, satire, parody, sensation, caricature, Jiří Stříbrný, Tempo, Melantrich
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.07.2012
Datum zadání: 02.07.2012
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: PhDr. Mgr. Robert Krejcar, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Nástup tištěného bulváru z produkce koncernu Tempo v druhé polovině 20. let 20. století posílil nejen zájem čtenářů o tento typ mediálního obsahu a formy, ale současně vzbudil i odpor v profesních a širších intelektuálních kruzích. Jedna z demonstrací tohoto negativního vztahu k bulvárnímu tisku byla jeho parodie v podobě týdeníku Příšerný večerník. Jeho novinový formát, grafika i obsah připomínaly autentický bulvární přístup, ale intence byla ve skutečnosti parodistická, postavená na umocnění bulvárních znaků směrem k absurditě. Tento parodistický postup chceme prokázat na sondě prostřednictvím analýzy jednoho z průběžných předmětů parodování, tzn. osoby samotného Jiřího Stříbrného.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Birth of printed tabloid from production of Tempo combine in the second half of 20s of 20th century reinforced not only readers’ interest in this type of media content and form, but it also aroused aversion in professional and broader intellectual circles. One of demonstrations of this negative relation to tabloids was his parody in a form of weekly “Příšerný večerník” (Ghastly Evening Paper). Its newspaper format, graphics and content brought to mind the authentic tabloid approach, but intention was in actual fact burlesque, based on intensification of tabloid features towards absurdity. We would like to prove this burlesque technique in a probe by means of analyzing one continuous subject of parody, ie. of Jiří Stříbrný himself.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK