Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah polymorfismu apolipoproteinu E k funkční zdatnosti seniorů
Název práce v češtině: Vztah polymorfismu apolipoproteinu E k funkční zdatnosti seniorů
Název v anglickém jazyce: Relationship of apolipoprotein E polymorfism on the functional fitness in the elderly
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2012
Datum zadání: 05.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2012
Datum a čas obhajoby: 10.10.2012 13:00
Místo konání obhajoby: Geriatrická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.10.2012
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc.
  prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK