Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možný svět fámy
Název práce v češtině: Možný svět fámy
Název v anglickém jazyce: Possible World of Rumour
Klíčová slova: Fáma, teorie možných světů, konspirace, městská legenda, morální panika
Klíčová slova anglicky: Rumour, theory of possible worlds, conspiracy theories, contemporary legend, moral panics
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2012
Datum zadání: 27.06.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se budu věnovat fámě jako sociologickému jevu. Nejenže je v českém kontextu sociologický výzkum fámy téměř neznámým jevem, ale ani zahraniční odborné publikace (vyjma několika málo) nejsou v českém odborném prostředí příliš rozšířeny. Práce v tomto kontextu přinese různé teorie či přístupy ke zkoumání fám. Taktéž téma přinese výpověď o současné společnosti, neboť právě ve fámách se mohou odrážet sociální obavy nebo skutečné názory. Nejen proto se bude práce snažit o pojetí fámy bez negativní konotace, která jí je většinově přisuzována. Fámy poskytují zajímavá fakta, neboť mohou být pramenem poznání podvědomých kolektivních struktur společnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK