Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podoba naplňování principů komunitního vzdělávání v praxi. Případová studie komunitní školy
Název práce v češtině: Podoba naplňování principů komunitního vzdělávání v praxi. Případová studie komunitní školy
Název v anglickém jazyce: The forms of implementation of the principles of community education in practice. Case study of a community school.
Klíčová slova: komunitní vzdělávání, principy komunitního vzdělávání, komunita, celoživotní učení, komunitní školy, organizace občanské společnosti
Klíčová slova anglicky: Community education, principles of community education, community, lifelong learning, community school, organizations of civil society
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2012
Datum zadání: 27.06.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zasazení konceptu komunitního vzdělávání do širší perspektivy historicko-sociologického rázu prostřednictvím představení jeho kořenů a principů a na základě provedené studie zjistit, jakým způsobem dochází v rámci činnosti vybrané české základní komunitní školy k naplňování principů komunitního vzdělávání v praxi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK