Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o nemocného s cévní mozkovou příhodou
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného s cévní mozkovou příhodou
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient with the stroke
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Vytejčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2012
Datum zadání: 28.06.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2012
Oponenti: MUDr. Libor Vašina
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK