Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace konceptu bazální stimulace do ošetřovatelské péče na ARO a JIP
Název práce v češtině: Integrace konceptu bazální stimulace do ošetřovatelské péče na ARO a JIP
Název v anglickém jazyce: Integration of basal stimulation into nursing care at intensive care units
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2012
Datum zadání: 27.06.2012
Datum a čas obhajoby: 04.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2012
Oponenti: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK