Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické aspekty dne odpočinku
Název práce v češtině: Etické aspekty dne odpočinku
Název v anglickém jazyce: Ethical aspects of the day of rest
Klíčová slova: odpočinek, práce, etika, biblická etika
Klíčová slova anglicky: recreation, labour, ethics, biblical ethics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2011
Datum zadání: 27.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2012
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Oponenti: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
 
 
 
Konzultanti: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
Zásady pro vypracování
- biblická hermeneutika - jakým způsobem je možné vyvozovat z biblických textů normativní závěry pro život člověka
- problematika spojená s odpočinkem
Seznam odborné literatury
K.-H.Peschke, Křesťanská etika, Vyšehrad, Praha 2004
J. Heller, Hlubinné vrty, Kalich, Praha 2008
Papežská biblická komise, Bible a morálka, KNA, Kostelní Vydří 2010
P. Pokorný, Hermeneutika jako teorie porozumění, Vyšehrad, Praha 2006
M. Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, Vyšehrad, Praha 2001
Papežská rada pro spravedlnost a mír, Kompendium sociální nauky církve, KNA, Kostelní Vydří 2008
Jan Pavel II., Laborem exercens
Jan Pavel II., Centesimus annus
Jan Pavel II., Dies Domini

Předběžná náplň práce
- zásady hermeneutické práce s biblickým textem
- povahu zjevení
- odpočinek jako projev bdělosti nad vlastní prací
- ztišení potřebné k budování vztahu s Bohem
- péče o síly člověka
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK