Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparativní analýza obrazového pokrytí Olympijských her v Londýně 2012 v tištěném deníku a internetových novinách
Název práce v češtině: Komparativní analýza obrazového pokrytí Olympijských her v Londýně 2012 v tištěném deníku a internetových novinách
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis of pictorial coverage of the olympic games in London 2012 in choses czech printed media and internet media
Klíčová slova: Fotožurnalismus, sportovní fotografie, fotoeditor, Londýn, olympijské hry, tisk, internet, média, MF DNES, Aktuálně.cz
Klíčová slova anglicky: Photojournalism, sport photography, photo editor, London, olympic games, print, internet, media, MF DNES, Aktualne.cz
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2012
Datum zadání: 26.06.2012
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Oponenti: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Komparativní analýza obrazového pokrytí Olympijských her v Londýně 2012 v tištěném deníku a internetových novinách“ se zabývá fotografiemi publikovanými v MF DNES a na zpravodajském serveru Aktuálně.cz během letní olympiády v roce 2012. Hlavním cílem je nejen analýza a porovnání snímků z hlediska obsahu, kvantity a kvality, ale zároveň přiblížení práce obrazových editorů v médiích. V první části budou shrnuty teoretické poznatky důležité k pochopení dané tematiky – tedy zpravodajské hodnoty, gatekeeping, fotografie, fotožurnalismus a pak zejména sportovní fotografie, fotožurnalistika a etika, rozdíl mezi tištěnými a internetovými médii. Druhou částí je samotná analýza. K zjištění všech potřebných informací byla použita kvantitativní obrazová analýza, která zjistí množství a obsah daných snímků, kvalitativní obrazová analýza upřesňující kvalitu i obsah fotografií a rozhovory s pracovníky jednotlivých redakcí. Ty napomůžou zodpovědět otázky, jak probíhá výběr snímků v redakcích, kdo je obrazovým gatekeeperem, jak se s fotografiemi pracuje. Zároveň diplomová práce díky rozhovorům potvrdí či vyvrátí hypotézu „Internetová média upřednostňují rychlost před kvalitou a naopak tištěná média preferují kvalitu“.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis „Comparative Analysis of Pictorial coverage of the Olympic games in London 2012 in chosen printed media and internet media“ deals with photographs published in MF DNES and on the Aktuálně.cz news server. The main focus is comparison of the photographs in the means of content, quantity and quality and to elucidate function of photo editors in media. In the first part the theoretical background necessary to understand this issue is presented - news values, gatekeeping, photography, photojournalism and mainly sport photography, photojournalism and ethics, difference between print and online media. The second part is the analysis. All the necessary information was gained using three approaches - quantitative content analysis, qualitative pictorial analysis and interviews with professionals. The quantitative analysis determines quantity and content of given photographs. The qualitative analysis refines the information regarding visual quality and content of the images. Interviews with employees of the selected media companies provide answers about choosing and editing the published photographs and explain the role of a gatekeeper. The thesis also verifies hypothesis that „online media prefer speed of publication over quality of photographs while printed newspapers prefer quality".
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK