Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Cestovní smlouva v českém a německém právu
Název práce v češtině: Cestovní smlouva v českém a německém právu
Název v anglickém jazyce: Travel contract under Czech and German Law
Klíčová slova: cestovní smlouva, spotřebitel, implementace evropských právních předpisů
Klíčová slova anglicky: travel contract, consumer, implementation of European legislation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2012
Datum zadání: 26.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2012
Datum a čas obhajoby: 16.12.2013 10:30
Místo konání obhajoby: PF UK č. 131/I. p.
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 16.12.2013
Oponenti: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem autorky této práce je pokusit se o teoretický rozbor výsledku implementace Směrnice 90/314/EHS v české právní úpravě, a to jak z formálního, tak materiálního hlediska, srovnat je s německou právní úpravou, na pozadí tohoto srovnání identifikovat případné nedostatky stávající právní úpravy cestovní smlouvy v OZ (včetně aktuálních nebo možných nežádoucích následků těchto nedostatků) a nabídnout zamyšlení nad jejich řešením. Hlavní část této práce je členěna do dvou kapitol. V první z nich autorka této práce podá výklad reálných souvislostí, na jejichž pozadí se pojednávaná právní úprava vyvíjela a vyvíjí a jež zavdaly důvody pro její kodifikaci. Vlastní výklad právní problematiky cestovní smlouvy je pak předmětem třetí, nejrozsáhlejší kapitoly této práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
It is the aim of this author to provide a theoretical analysis concerning the outcomes and implementation of the EC-Directive 90/314 into Czech national law by examining the construction, the materiality, and the meaning of the directive; identifying any deficiencies of the current legal regulation on travel contracts in the Civil Code (including actual or possible undesirable consequences); and offering possible solutions. The main part of this thesis is divided into two chapters. The first chapter, entitled Chapter 2, presents the background of the current legal regulation and explains why it has become necessary to codify these rules. The second of the two chapters, entitled Chapter 3, comprehensively deals with the travel contract itself.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK