Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umění a péče o duši u Jana Patočky
Název práce v češtině: Umění a péče o duši u Jana Patočky
Název v anglickém jazyce: Art and Care of Soul in Jan Patočka
Klíčová slova: péče o duši, estetika, estetický postoj, svoboda, řeč a jazyk, Jan Patočka, fenomenologie, dějiny umění, tragédie, literatura, mýtus.
Klíčová slova anglicky: care of the soul, aesthetics, aesthetic attitude, freedom, language, Jan Patočka, phenomenology, history of art, tragedy, literature, myth.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2012
Datum zadání: 26.06.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 23.09.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.
  Mgr. Jan Frei, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK