Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj rodiny v sociokulturním kontextu českých zemí od pol.16.st. po současnost
Název práce v češtině: Vývoj rodiny v sociokulturním kontextu českých zemí od pol.16.st. po současnost
Název v anglickém jazyce: A Socio-Cultural Study of the Czech Family from the Mid-16th Century to the Present Day
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2012
Datum zadání: 26.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.10.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK