Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod v právní úpravě České republiky
Název práce v češtině: Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod
v právní úpravě České republiky
Název v anglickém jazyce: Natural medicinal resources and sources of natural mineral
water in the legislation of the Czech Republic
Klíčová slova: Přírodní léčivé zdroje, Zdroje přírodních minerálních vod, Lázeňský zákon
Klíčová slova anglicky: Natural medicinal resources, Sources of natural mineral waters, Spa Act
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2012
Datum zadání: 26.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2012
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:07.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Oponenti: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK