Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvaziperiodické emise pozorované družicemi DEMETER a Cluster
Název práce v češtině: Kvaziperiodické emise pozorované družicemi DEMETER a Cluster
Název v anglickém jazyce: Quasiperiodic emissions observed by the DEMETER and the Cluster spacecraft
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s družicemi DEMETER a Cluster, zvládnutí základní práce s daty.
2. Nalezení časových intervalů odpovídajících kvaziperiodickým emisím.
3. Statistické zpracování nalezených událostí a určení jejich vlastností.
4. Analýza nízkofrekvenčních magnetických fluktuací detekovaných ve stejnou dobu.
Seznam odborné literatury
[1] Gurnett, D. A., and Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
[2] F.F. Chen: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, vol.1: Plasma Physics, Springer, 1984.
[3] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Kvaziperiodické emise jsou elektromagnetické emise tvořené řadou po sobě jdoucích téměř pravidelně se opakujících elementů. Jejich vlastnosti a způsob generování stále zůstávají otevřeným problémem. Náplní práce je systematická analýza událostí tohoto typu s využitím družic DEMETER a Cluster. Výsledky budou využity k určení zdrojové oblasti těchto emisí a k objasnění mechanismu jejich vzniku. Téma může být dále rozvinuto v rámci magisterského studia. Podrobnější informace osobně.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=172
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=172
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK