Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Statistika šíření elektromagnetických vln pozorovaných družicí DEMETER
Název práce v češtině: Statistika šíření elektromagnetických vln pozorovaných družicí DEMETER
Název v anglickém jazyce: Propagation properties of electromagnetic waves observed by the DEMETER spacecraft
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s družicí DEMETER, zvládnutí základní práce s daty.
2. Seznámení se s metodami vlnové analýzy.
3. Úprava a využití stávajícího softwaru pro vlnovou analýzu pro účely statistické studie.
4. Vyhodnocení a diskuze pozorovaných závislostí.
Seznam odborné literatury
[1] Gurnett, D. A., and Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
[2] F.F. Chen: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Vol.1: Plasma Physics, Springer, 1984.
[3] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Současné měření několika různých složek elektromagnetického pole umožňuje provést detailní vlnovou analýzu pozorovaných elektromagnetických vln (tj. určení směru vlnového vektoru, polarizace, atd.). Cílem práce je provést systematickou studii vlnových vlastností pozorovaných ve výškách okolo 700 km družicí DEMETER. Výsledky práce by měly přispět k určení zdrojů pozorovaných vln a odhadu jejich relativní důležitosti. Téma může být dále rozvinuto v rámci magisterského studia. Podrobnější informace osobně.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=169
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=169
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK