Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika českého filmového vkusu v sociologické perspektivě
Název práce v češtině: Specifika českého filmového vkusu v sociologické perspektivě
Název v anglickém jazyce: Czech Film Taste in Sociological Perspective
Klíčová slova: film, analýza filmu, Goffman, vkus, český film, rámcová analýza, filmový divák
Klíčová slova anglicky: film, film analysis, Goffman, taste, Czech film, frame analysis, film audience
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2012
Datum zadání: 22.06.2012
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Oponenti: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Kvalitativní analýze by bylo podrobeno dvacet až třicet nejoblíbenějších filmových děl za posledních zhruba 50 let v každé ze zkoumaných zemí. Tato oblíbenost by se určovala na základě umístění daných filmů v nejrůznějších žebříčcích popularity, diváckých anketách, výhrách filmových cen nebo návštěvnosti v kině. Jednotlivé prvky by mezi sebou byly porovnávány a ty, které by byly vyhodnoceny jako specifické pro českého diváka, by byly následně podrobeny hlubší analýze. Pro určení zkoumané oblasti kultury by pak byla použita Goffmanova analýza rámců a její pojmový aparát.

Seznam odborné literatury
Orientační seznam literatury:
• Goffman, Erving. 1974. Frame analysis: an essay on the organization of experience. New York: Harper & Row.
(další literatura bude doplněna v průběhu práce)
Předběžná náplň práce
Cílem práce je nalezení společných prvků v českých filmových dílech a na jejich základě určení obecného specifického charakteru českého kulturního vkusu. Pomocí analýzy několika nejoblíbenějších filmových děl posledních desetiletí v ČR bych se pokusila zjistit, zda mají tyto filmy nějaké společné prvky, případně které to jsou a zda jsou typické výhradně pro Českou republiku (resp. českého diváka) a zda tedy existuje jakýsi specifický český kulturní vkus. Při definování této tohoto aspektu kultury bych pak vycházela z Goffmanovy analýzy rámců organizace zkušenosti. Ke zjištění této unikátnosti specifičnosti by bylo použito srovnání s jinými národy, a to např. se Slovenskem (vzhledem k jeho kulturní i geografické blízkosti) a např. s USA (z opačných důvodů). Domnívám se, že v porovnání s USA budou nalezeny výraznější rozdíly, avšak bylo by obtížnější určit, zda se jedná výhradně o české nebo o evropské specifikum. Naopak v porovnání např. se Slovenskem by mohly být objeveny jemnější rozdíly ve vkusu obou národů, hrozí ale také, že zde téměř žádné rozdíly nalezeny nebudou. Pomocí srovnání všechny tří národů by se mohla tato rizika minimalizovat, což by vedlo ke komplexnějšímu obrazu daného problému. Výsledkem by tedy mělo být zjištění, zda existuje a jak vypadá specificky český kulturní vkus a jeho podrobná analýza.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to find specific preferences of Czech film consumers. By these specific preferences it is meant the type of stories, heroes or genres which does Czech film audience prefer. The analysis is made on the most popular films (i.e. with the biggest attendance) in last twenty years using the theory of Erving Goffman, especially his concept of frame analysis. By using the terms of frame analysis the content of the selected films is compared with the same amount of the most popular films in USA. This comparison is then used to find the differences or similarities among these two different areas, but in particular it is done to underline the specifics of Czech film audience.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK