Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vztahu veřejnosti k Evropské unii na formování a ideologii euroskeptických stran
Název práce v češtině: Vliv vztahu veřejnosti k Evropské unii na formování a ideologii euroskeptických stran
Název v anglickém jazyce: Influence of the attitude of the public towards the European Union on eurosceptic parties' formation and ideology
Klíčová slova: euroskepticismus, Evropská unie, veřejné mínění, populismus, evropská integrace, Eurobarometr
Klíčová slova anglicky: euroscepticism, European Union, public opinion, populism, European integration, Eurobarometer
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2012
Datum zadání: 17.05.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2014
Oponenti: Bc. Radko Hokovský, M.A., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude analyzovat vliv veřejného mínění a obecně vztahu veřejnosti k EU na konkrétní ideologii euroskeptických stran a na základě toho zodpovědět výzkumnou otázku, kterou lze formulovat následovně: Podléhá ideologie euroskeptických stran aktuálnímu rozpoložení veřejnosti, nebo se jedná o konstantu formující se nezávisle na možnosti oslovit „radikální“ skupinu voličů? Práce se v rámci primárního výzkumu zaměří i na to, zda euroskeptické strany zakládají svůj prvotní příklon k měkkému či tvrdému euroskepticismu na základě okolností vzniku a zda se pružně mění jejich ideologické směřování spolu se změnou společenských nálad vůči EU.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to analyze influence of a public opinion and a attitude of the public in general towards the European Union on the ideology of eurosceptic parties. Basic research question can be set as follows: Is the ideology of eurosceptic parties in direct relation with a current mood of the public, or is it a constant which is determined independently on the possibility of reaching "radical" group of voters? The thesis will also focus on whether the eurosceptic parties basing their initial shift towards a soft or hard euroscepticism on the circumstances of their forming and whether they flexibly changing their ideological orientation as the pubic opinion on EU is changed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK