Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo na informace a účast veřejnosti ve věcech životního prostředí
Název práce v češtině: Právo na informace a účast veřejnosti ve věcech životního
prostředí
Název v anglickém jazyce: The Right to Information and the Public Participation in the
Environmental Matters
Klíčová slova: veřejnost, dotčená veřejnost, účast veřejnosti, právo na informace o životním prostředí, ústavně zaručená práva, účast ve správním řízení, občanská sdružení, Aarhuská úmluva
Klíčová slova anglicky: the public, the public concerned, the public participation, the right to environmental information, constitutionally guaranteed rights, the participation in the administrative procedures, non-governmental organizations, the Aarhus Convention
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2012
Datum zadání: 21.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.06.2012
Datum a čas obhajoby: 02.07.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2012
Předběžná náplň práce
Cílem rigorózní práce je zpracovat přehled způsobů, kterými český právní řád ve vazbě na mezinárodní a unijní právo umožňuje veřejnosti podílet se na výkonu veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí, přičemž důležitým poznatkem je též zhodnocení účinnosti jednotlivých prostředků a rizika spojená s jejich aplikací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The target of this thesis is to make an overview of the ways that Czech legal system (based on the international and European law) gives to the public in order to participate on the public administrative in the environmental matters. The important finding of the thesis is evaluation of efficiency of partial tools and also of risks connected with their application.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK