Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz arabského jara v Mladé frontě DNES a Lidových novinách
Název práce v češtině: Mediální obraz arabského jara v Mladé frontě DNES a Lidových novinách
Název v anglickém jazyce: The depiction of the arab spring in newspapers mlada fronta dnes and lidove noviny
Klíčová slova: Občanská žurnalistika - arabské jaro - Egypt - digitální fotografie - amatérská fotografie - sociální sítě - Instagram - Demotix
Klíčová slova anglicky: Citizen journalism - Arab Spring - Egypt - digital photography - vernacular photography - social media - Instagram - Demotix
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2012
Datum zadání: 21.06.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV PRAHA 1
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: Mgr. Jan Ždimera
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK