Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Central Bank Interventions and Their Influences on Exchange rates: The Case of TURKEY
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Central Bank Interventions and Their Influences on Exchange rates: The Case of TURKEY
Klíčová slova anglicky: Foreign Exchange intervention, e-garch, Turkey, USD/TRY
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2012
Datum zadání: 21.06.2012
Datum a čas obhajoby: 28.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2014
Oponenti: doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This study attempts to analyze the efficiency of intervention policy in Turkey during the period between 4.1.2005 and 31.12.2012 with a sub period which is between 4.1.2007 and 31.12.2010. For our study purpose, therefore we investigated how interventions with pre-announced auctions as a whole influence the exchange rates. Further, we analyze whether there is an asymmetric effect among the buying and selling transactions with respect to their impact on the exchange rates. In the study, the E-GARCH model is employed to find the asymmetric effect. The final object of this study is whether buying auctions which are conducted to serve for only purpose of increasing international reserves influence the exchange rates. We evaluate the efficiency of transactions in the same direction of central bank statements. In conclusion, the findings did not amount to any significant impact of total transaction on exchange rates. The study findings also suggest that there is asymmetric effect among the selling and buying transactions. The amounts of selling transaction have a negative impact on both level and volatility while buying auctions did not have any significant effect on them. As a new research result, we found that buying auctions served well with respect to their contributions to reserves while they do not influence the exchange rates.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK