Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnost Josefa Harryho Jelínka
Název práce v češtině: Osobnost Josefa Harryho Jelínka
Název v anglickém jazyce: Personality of Josef Harry Jelínek
Klíčová slova: Josef Harry Jelínek, „Znova“, Evropské vydavatelstvo, propaganda, aktivismus, antisemitismus.
Klíčová slova anglicky: Josef Harry Jelinek, „Znova", European Publishing, activism, anti-Semitism.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavel Suk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2012
Datum zadání: 21.06.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: PhDr. Tomáš Lysoněk
 
 
 
Předběžná náplň práce
Úvod
Josef Harry Jelínek 1905- 1939
Proněmecká činnost v letech 1938-1939
Analýza časopisu Znova
Evropské vydavatelstvo
Josef Harry Jelínek od roku 1945
Závěr
Summary
Použitá literatura

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction
Harry Josef Jelinek 1905 - 1939
Pro-German activities in 1938-1939
Analysis of the magazine again
European Publishing House
Harry Josef Jelinek since 1945
conclusion
summary
References
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK