Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sonda do emancipačních snah 19. století
Název práce v češtině: Sonda do emancipačních snah 19. století
Název v anglickém jazyce: Research into the 19th centuryemancipation efforts
Klíčová slova: 19. století - emancipace žen - ženské spolky - Karolína Světlá
Klíčová slova anglicky: 19thcentury - emancipation of women - women’s associations - Karolína Světlá
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2012
Datum zadání: 20.06.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2016
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pravidelné konzultace s vedoucí práce
Metodologie - deskriptivní, kontextuální analýza, literární analýza

Předběžná struktura
1. Období 19. století (historicko- kulturně - politické souvislosti), duchovní ovzduší obdoby; reflexe křesťanství na prahu moderní éry ve vztahu ke společnosti - na území Rakouského císařství a posléze Rakouska - Uherska
2. Ženské emancipační hnutí
3. Karolina Světlá - život, dílo na poli emancipačním a dílo literární - analýza a rozbor; reflexe křesťanských motivů v celoživotním díle Světlé
Seznam odborné literatury
Předběžný výběr:
Literární dílo Karoliny Světlé
LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i k modlitbě. Praha: Mladá fronta, 1999. 300 s. ISBN 8020407375
HORSKÁ, Pavla. Naše prababičky feministky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 128 s. ISBN 80-7106-380-0
BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri/SLON, 2005. 176 s. ISBN 80-7277-241-4 (Libri) ISBN 80-86429-48-2 (Slon)
NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé. Praha : Novina, 1940, s. 307–323.
NEUDORFLOVÁ, Marie. České ženy v 19. století - Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci. Praha: Janua, 1999, ISBN: 80-902622-2-8.
MALÍNSKÁ, J. Do politiky žena prý nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. Praha 2005.
BUREŠOVÁ, J. Proměny společenského postavení žen v 1. polovině 20. století. Olomouc 2001.
SRDCE A DOBA - Listy českých žen. Bedřich Slavík (uspořádal) Praha 1942.
RAPPORT, Michael. Dějiny Evropy - Evropa 19. století. Praha: Vyšehrad, ISBN 978-80-7429-061-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK