Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Impact of Securitization on House Price Dynamics in Spain
Název práce v češtině: Vliv sekuritizace na dynamiku cen bydlení ve Španělsku
Název v anglickém jazyce: Impact of Securitization on House Price Dynamics in Spain
Klíčová slova: Dynamika bydlení, úvěrový cyklus, rigidity na trhu s bydlením, kryté dluhopisy, sekuritizace, stavově podmíněné modely, vektorové autoregresní modely s plynulým přizpůsobením, asymetrické přizpůsobení
Klíčová slova anglicky: House price dynamics, credit cycle, rigidities on housing market, covered bonds, securitization, smooth transition vector autoregressive models, asymmetric behaviour
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2012
Datum zadání: 20.06.2012
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: ies
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: Mgr. Petra Buzková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
1. Úvod: nemovitostí a finanční krize ve Španělku
2. Teoretický úvod:
2.1 Vybraná institucionální specifika finančního systému ve Španělsku
2.2 Rizika a likviditní pozice tohoto systému
2.3 Sekuritizace a vybrané nástroje finančního trhu využívané ve Španělsku
3. Popis časových řad, jejich charakteristické vlastnosti a způsob zpracování
4. Přehled metodologie
5. Testování modelu
5.1 Představení modelu
5.2 Empirické testování
6. Výsledky
7. Závěry
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction: Real estate and financial crisis in Spain
2. Theoretical framework:
2.1 Selected institutional features of financial system in Spain
2.2 Risk and liquidity in this financial system
2.3 Titulization and selected financial market instruments used in Spain
3. Description of the time series, their characteristics and way of working with them
4. Presentation of the methodology
5. Testing on the model
5.1 Presentation of the model
5.2 Empirical testing
6. Results
7. Conclusions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK