Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh reklamní koncepce haly TJ Sokol Praha Vršovice
Název práce v češtině: Návrh reklamní koncepce haly TJ Sokol Praha Vršovice
Název v anglickém jazyce: Proposal of advertising concept for sport hall TJ Sokol Praha Vršovice
Klíčová slova: házená, sportovní hala, reklama, sportovní reklama, reklamní koncepce
Klíčová slova anglicky: handball, sport hall, advertisement, sport advertisement, advertising concept
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: Bc. Lukáš Pelikán - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2012
Datum zadání: 25.10.2012
Datum a čas obhajoby: 03.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2016
Oponenti: Mgr. William Morea Crossan, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem bylo získání informací o využívání reklamních ploch
v halách v nejvyšších házenkářských soutěžích v České republice a sestavení
reklamní koncepce haly TJ Sokola Praha Vršovice na základě zjištěných dat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim was to colect information about using advertising space in
sport halls in top leagues in Czech republic and then build an advertising
concept for sport hall TJ Sokol Praha Vršovice based on collected data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK