Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz událostí Palachova týdne ve vybraných denících
Název práce v češtině: Mediální obraz událostí Palachova týdne ve vybraných denících
Název v anglickém jazyce: The media portrait of the "Palach week" in selected newspapers
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2012
Datum zadání: 20.06.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: Mgr. Pavla Francová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK