Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dramaturgický a inscenační profil Činohry Jihočeského divadla v letech 2006 - 2013
Název práce v češtině: Dramaturgický a inscenační profil Činohry Jihočeského divadla v letech 2006 - 2013
Název v anglickém jazyce: Dramaturgy and Performances in South Bohemian Theatre: Drama Company 2006 - 2013
Klíčová slova: Jihočeské divadlo, činohra, současné drama, Martin Glaser, Olga Šubrtová, inscenační text, dramaturgie, inscenace, Otáčivé hlediště v Českém Krumlově
Klíčová slova anglicky: South Bohemian Theatre, Drama Company, Martin Glaser, Olga Šubrtová, contemporary drama, dramaturgy, performance, Revolving Theatre in Český Krumlov
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2012
Datum zadání: 19.06.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Činohra Jihočeského divadla podléhá od roku 2006 měřítkům uměleckého šéfa Martina Glasera, který je v neodmyslitelném tandemu s dramaturgyní Olgou Šubrtovou. Na repertoáru se objevují nejen časem prověřená dramata, moderní hry, ale i současné světové a české texty, často uváděné v prvním provedení. Přestože Glaserova spolupráce s činohrou Jihočeského divadla započala již na konci devadesátých let, umělecký směr jí dal právě až po roce 2006.
Cílem diplomové práce by měla být reflexe dramaturgických počinů činohry Jihočeského divadla od roku 2006 po současnost. Přínosy jednotlivých sezón hodlám zařadit do širšího kontextu chodu divadla, reflektovat inscenace i zvláštní projekty souboru, či účast divadla na festivalech. Zajímá mne především výběr a důvod uvádění textů, jejich témata, inscenační záměry (pokud jde o texty starší), výsledek (inscenace samotná), ohlas na inscenace i na soubor jako takový a zda lze z těchto vyvodit nějaký širší závěr.
Čerpat budu ze své vlastní divácké zkušenosti nebo dostupných záznamů, z periodik místních i celostátních, četných recenzí i úvah, či ze zpovědí aktérů za chod činohry Jihočeského divadla zodpovědných. Nezbytné bude probádat archiv Jihočeského divadla, který má též svou elektronickou podobu. Není možné se vyhnout ani úvahám nad tématy inscenací a našimi životy v posledních letech. Nabízí se tedy i opora sociologických a filozofických studií.
Seznam odborné literatury
· Knihy a studie
AUSTEN, J., MAXWELL, J., STENFORD, A. Pýcha a předsudek. Přel. BRANDEJSKÁ, Z. Praha: Dilia, elektronicky. 75 s.
BOCCACCIO, G. Dekameron. Přel. KRÁTKÝ, R. Praha: Odeon, 2013. 661 s.
BAUEROVÁ, H. Před oponou za oponou…Jihočeského divadla. České Budějovice: Jihočeské divadlo, 1999. 97 s.
ČERNÝ, J. Opony a horizonty Jihočeského divadla. České Budějovice: JIH, 2000. 150 s.
ČERNÝ, J. Osudy českého divadla po druhé světové válce (divadlo a společnost 1945-55). Praha: Academia, 2007. 415 s.
DUMAS, A. Tři mušketýři I. Přel. JANŮ, J. Praha: Albatros, 1971. 421 s.
DUMAS, A. Tři mušketýři II. JANŮ, J. Praha: Albatros, 1971. 405 s.
FINK, E. Oáza Štěstí. Myšlenky k ontologii hry. Přel. ČERNÝ, M. Praha: MF Dnes, 1992. 34 s.
HAVLÍČEK, J. Muž sedmi sester. Praha: Ivo Železný, 1998. 187 s.
HILSKÝ, M. Westovo panoptikum amerických snů. In WEST, N. Přítelkyně osamělých srdcí/Den kobylek. Přel. ŠPILAROVÁ, O. Praha: Odeon, 1982, s. 7 – 30.
HVÍŽĎALA, K. Moc a nemoc médií. Praha: Dokořán, Máj, 2003. 268 s.
JUST, V. Divadlo v totalitním systému: příběh českého divadla (1945 – 1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010. 679 s.
KATRŇÁK, T., LECHNEROVÁ, Z., PAKOSTA, P., FUŠÍK, P. Na prahu dospělosti. Partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti. Praha, Brno: Dokořán, Masarykova univerzita. 222 s.
KAZILOVÁ, Z. Jihočeské divadlo. České Budějovice: Jihočeské divadlo, 1990. 152 s.
KOŽÍKOVÁ, A. Boj o Jihočeské divadlo. České Budějovice: Růže, 1970. 234 s.
KRNÍNSKÝ, J. M. Příběhy krumlovské točny. Krnín: Růže, 2009. 64 s.
LIPOVETSKY, G. Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. Přel. BEQUIVINOVÁ, H. Praha: Prostor, 2008. 357 s.
LOUCKÁ, M., MAŘÍKOVÁ, B. Devadesát není sto. Praha: Professional Publishing, 2009. 239 s.
LUNGOVÁ, M. Hospodářská krize 2008 - 2009: Analýza příčin. E + M EKONOMIE a MANAGEMENT č. 2, 2009, s. 22 - 30 [on line]. [cit. 27. 4. 2015]. URL: ˂http://www.ekonomie-management.cz/download/1346064236_1b84/2011_02_lungova.pdf˃.
MOKREJŠ., A. Duchovní ráz naší doby. Praha, Kroměříž: Triton, 2007. 170 s.
PETRUSEK, M., BALON, J. Společnost naší doby. Praha: Academia, 2011. 155 s.
SLOUPOVÁ, J. Zabijácká groteska. In Svět a divadlo 7, 1996, č. 4, s. 148-152.
ŠESTÁK, J. Divadlo-kultura-podmínky (Osobní zkušenost). Praha: AMU v Praze&KANT -Karel Kerlický, 2012. 264 s.
WEST, N. Přítelkyně osamělých srdcí/Den kobylek. Přel. ŠPILAROVÁ, O. Praha: Odeon, 1982. 284 s.
· Předlohy k inscenacím
ANONYM. Hry šálivé lásky. Přel. URBANOVÁ, M. Jihočeské divadlo, 2006.
BELBEL, S. Mobil. Přel. ČERNÁ, M. Jihočeské divadlo, 2009. 33 s.
CORNEILLE, P. Polyeuktos. Přel. MIKEŠ, V. Jihočeské divadlo, 2000. 55 s.
CRIMP, M. Misantrop. Přel. NOVÁK, L. Jihočeské divadlo, 2012. 75 s.
EGRESSY, Z. Šťovík pečené brambory. Přel. DIMITROVÁ, T. In Svět a divadlo 16, 2005, č. 4, s. 129-157.
FEKETE, V. Krátká spojení. Přel. JECELÍN, Z., ŠTINDL, P. Jihočeské divadlo, 2009. 36 s.
FEKETE, V. Krátke spojenia.In Svět a divadlo 20, 2009, č. 3, s. 105 - 123.
GIESELMANN, D., SCHUMACHER, K. Louis a Louisa. Přel. KOTROUŠ, M. Aura - pont, 2008. 33 s.
GLASER, M. Unikání neboli Cynismus. DIVADLO NA PRAHU, Divadlo v Řeznické, 1997. 51 s.
GLAZAROVÁ, J., FRANTIŠÁK, M. Advent. Jihočeské divadlo, 2013. 51 s.
GLOVER, S. Slaměná židle. Přel. DROZD, D. In Tři hry o ženách/Sue Glover. Brno: Větrné mlýny, 2005, s. 79 - 176.
GOOS, M. Fuk!. Přel. ŠIMŮNKOVÁ, T. Jihočeské divadlo, 2011. 53 s.
HAMPTON, Ch. Nebezpečné vztahy. Přel. SMOČEK, L. SMOČKOVÁ, V. Praha: Dilia, 1992. 122 s.
HARROWER, D. Nože ve slepicích. Přel. DROZD, D. Praha: Interludium, 2002. 44 s.
HRUBÍN, F. Kráska a zvíře. Praha: DILIA, 1970. 73 s.
HAVEL, V. Odcházení. Praha: Respect Publishing, 2007. 88 s.
JIRKŮ, J., BALZEROVÁ, A. Vajgl. Jihočeské divadlo, 2010. 47 s.
KATCHA, V., SIBRE, J. Hostina dravců. Přel. JERIE, A. Jihočeské divadlo, 2012. 54 s.
KLIMÁČEK, V. Komunismus. Přel. KRÁL, K. Praha: Dilia, elektronicky. 49 s.
KOLJADA, N. Slepice. Přel. PALYOVÁ, G. In Druhý břeh, 2005, č. 6, s. 47-63.
LaBUTE, N. Tlustý prase. Přel. HÁBOVÁ, D. Jihočeské divadlo, 2006. 57 s.
LaBUTE, N. Pravé poledne. Přel. NOVÁK, L. Jihočeské divadlo, 2013. 64 s.
LETTS, T. Zabiják Joe. Přel. JOSEK, J. In Svět a divadlo 7, 1996, č. 4, s. 153 - 190.
LINDSAY-ABAIRE, D. Kivá cadla. Přel. MACHAČÍKOVÁ, M. Aura - pont, elektronicky. 85 s.
LOCHHEAD, L. Perfect days. Přel. DROZD, D. In Svět a divadlo 15, 2004, č. 2, s. 137 - 176.
LORCA, F. G. Yerma. Přel. PŘIDAL, A. In Týž. Hry a hříčky. Praha: Odeon, 1986, s. 83 -138.
McDONAGH, M. Kráska z Leenane. Přel. KAPSOVÁ, L. Aura - pont, elektronicky. 52 s.
McDONAGH, M. Osiřelý západ. Přel. SOKOL, O. Praha: Dilia, elektronicky. 116 s.
McNALLY, T. Donaha. Přel. DOMINIK, P. Aura - pont, elektronicky. 66 s.
MILLER, A. Čarodějky ze Salemu. Praha: Arthur, 2009. 156 s.
MRŠTÍK, A. a V., RYCHLÍK, B. Rok na vsi. Aura – pont, elektronicky. 85 s.
ORTON, J. Lup. Přl. POPEL, J. Praha: Dilia, elektronicky. 69 s.
PALLA, M. Sajns Fikšn. Brno: Větrné mlýny, 2000. 130 s.
POMPERMAYER, S. Uprchlíci. Přel. SOVOVÁ, L. Jihočeské divadlo, 2009. 43 s.
PRATCHETT, T. BRIGGS, S. Soudné sestry. Přel. KANTŮREK, J. Úpr. BUREŠOVÁ, H., OTČENÁŠEK, Š. Divadlo v Dlouhé, 2001. 87 s.
QUILTER, P. Je úchvatná!. Přel. DOMINIK, P. Aura - pont, elektronicky. 35 s.
RAIMUND, F. Alpský král a Nelida. Přel. BALVÍN, J. POKORNÝ, J. In BALVÍN, J. POKORNÝ, J., SCHERL, A. Vídeňské lidové divadlo od Hanswursta Stranitzského k Nestroyovi. Praha: Odeon, 1990, s. 177 - 217.
REZA, Y. Bůh masakru. Přel. LÁZŇOVSKÝ, M. Aura - pont, elektronicky. 84 s.
SARAMONOWITZ, A. Testosteron. Přel. SVOBODA, T. Jihočeské divadlo, 2007. 56 s.
SHAKESPEARE, W. Hamlet. Přel. HILSKÝ, M. In Dílo / William Shakespeare. Praha: Academia, 2011, s. 1031 - 1081.
SHAKESPEARE, W. Mnoho povyku pro nic. Přel. HILSKÝ, M. In Dílo / William Shakespeare. Praha: Academia, 2011, s. 289 - 322.
SHAKESPEARE, W. Kupec Benátský. Přel. HILSKÝ, M. In Dílo / William Shakespeare. Praha: Academia, 2011, s. 217 - 250.
SHAKESPEARE, W. Macbeth. Přel. HILSKÝ, M. In Dílo / William Shakespeare. Praha: Academia, 2011, s. 1209 - 1240.
SHAKESPEARE, W. Jak se vám líbí. Přel. HILSKÝ, M. In Dílo / William Shakespeare. Praha: Academia, 2011, s. 323 - 358.
SLOBODZIANEK, T. Prorok Ilja. Přel. KLIMSZA, J. Jihočeské divadlo, 2006. 58 s.
SOFOKLÉS. Oidipús. Přel. BORKOVEC, P., HAVRDA, M. Jihočeské divadlo, 2012/13. 50 s.
STEINBECK, J. O myších a lidech. Přel. ORNEST, O. Praha: Dilia, 1965. 90 s.
ŠUBRTOVÁ, O., GLASER, M. Tři mušketýři. Jihočeské divadlo, 2001. 68 s.
ŠUBRTOVÁ, O., GLASER, M. Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král (em). Jihočeské divadlo, 2004. 58 s.
ŠUBRTOVÁ, O., GLASER, M. Muž sedmi sester. In Disk 15, červen 2006, s. 169 - 187.
ŠUBRTOVÁ, O., GLASER, M. Robin Hood. Jihočeské divadlo, 2008. 59 s.
ŠUBRTOVÁ, O., GLASER, M.Utěšitel. In Disk 35, březen 2011, s. 165 - 182.
ŠUBRTOVÁ, O., GLASER, M. Dekameron. Jihočeské divadlo, 2012. 73 s.
ŠUBRTOVÁ, O., GLASER, M. Blackout. Aura - pont, 2014. 51 s.
TRIER, L. von. Kdo je tady ředitel?. Přel. FRÖLICH, F. Div. adaptace ŠUBRTOVÁ, O., GLASER, M. Jihočeské divadlo, 2010. 65 s.
TRTÍLEK, P. Poslední večeře. Brno: Větrné mlýny, 2004. 56 s.
WALCZAK, M. Lov na losa. Přel. VONDRÁČEK, J. In Svět a divadlo, r. 19, 2008, č. 6,
s. 129 - 165.
WILDE, O. Jak je důležité míti Filipa. Přel. FERJENČÍKOVÁ, O., HALÁMKOVÁ, M.,
a další. Praha: Vojtěch Ripka - Jitro, 2004. 175 s.
WILLIAMS, T. Tramvaj do stanice touha. Přel. ŽANTOVSKÁ, E. Praha: Dilia, elektronicky. 85 s.
ŽÁK, J. Škola, základ života. Praha: Švejda, po r. 1935. 80 s.
ZELENKA, P. Očištění. Svět a divadlo, roč. 19, 2008, č. 5, s. 129 - 166.
ZELENKA, P. Job Interviews. In Svět a divadlo 25., 2014, č. 5., s. 113 - 146.
· Diplomové práce
KULÍKOVÁ, I. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Bakalářská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, 2012. 45 s.
PÁRTLOVÁ, M. Jařabova Osamělá srdce. Ročníková práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Divadelní věda, 2013. 17 s.
SUCHANOVÁ, K. Hudební produkce na otáčivém hledišti v Českém Krumlově po roce 1989. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Divadelní věda, 2014. 48 s.
ŠPULKOVÁ,J. Marketingová strategie společného projektu Otáčivého hledišti
a Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov
. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2011. 100 s.

· Divadelní zápisník
Divadelní zápisník. Jihočeské divadlo, 1959.
Divadelní zápisník. Jihočeské divadlo, 1962/4.
Divadelní zápisník. Jihočeské divadlo, 1998.
Divadelní zápisník. Jihočeské divadlo, 1999.
· Ročenky a předplatné
Balet - činohra - loutkohra - opera. Jihočeské divadlo, 2006 - 2014.
Ročenka Jihočeského divadla. Jihočeské divadlo, 2006.
SCHNEIDER a kol. Jihočeské divadlo 2010+2011. České Budějovice: Jihočeské divadlo, 2012.
· Programy
Měsíční programy Jihočeského divadla. Jihočeské divadlo, 2006 - 2014.
Programy k inscenacím v sezónách 2005/2006 - 2013/2014. Jihočeské divadlo, 2005 - 2014.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK