Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodický postup výuky orientačního běhu na kursu UK FTVS Turistika a sporty v přírodě
Název práce v češtině: Metodický postup výuky orientačního běhu na kursu UK FTVS Turistika a sporty v přírodě
Název v anglickém jazyce: Methodological process of teaching orienteering during course of touristic and outdoor sports on UK FTVS
Klíčová slova: orientace v přírodě, Rámcový vzdělávací program, SPORTident, OCAD
Klíčová slova anglicky: outdoor orientation, General educational program, SPORTident, OCAD
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Frainšic, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2012
Datum zadání: 18.12.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2014 11:30
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2014
Oponenti: PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat inovací původního metodického manuálu výuky orientačního běhu na kursu Turistika a sporty v přírodě na UK FTVS. Pilotní projekt bude ozkoušen na několika kursech. Následně proběhne dotazníkové šetření mezi učiteli katedry sportů v přírodě. Na základě výsledků z dotazníkového šetření bude metodický manuál upraven do konečné podoby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will be inovate original methodological manual, which was used on the course so far. The pilote project will be tested on few courses. After that will be processed for the finally version, based on the comments from the teachers of department outdoor sports.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK