Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úroveň pohybových schopností a dovedností ve vztahu k pohybovým aktivitám v životě předškolních dětí
Název práce v češtině: Úroveň pohybových schopností a dovedností ve vztahu k pohybovým aktivitám v životě předškolních dětí
Název v anglickém jazyce: Level of movement skills and dexterity in relation to movement activities of pre-school children in their ordinary lives
Klíčová slova: Pohybové schopnosti, pohybové dovednosti, úroveň motoriky, pohybová aktivita v životě dítěte.
Klíčová slova anglicky: Movement abilities, movement skills, level of the motor development, movement activity in child´s life style.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2012
Datum zadání: 15.06.2012
Datum a čas obhajoby: 09.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2014
Oponenti: PaedDr. Irena Svobodová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium literatury k tělesnému a motorickému vývoji dítěte, životní styl, inaktivita, nadváha. Výsledky dosavadních šetření.
Volba testů a zpracování dotazníku. Realizace výzkumu a interpratace dat.
Seznam odborné literatury
Pařízková, J., Berdychová,J. akol. Růst a výkonnost předškolních dětí v Čechách a na Moravě. Praha: ČUV ČSTV 1981.
Dvořáková, H., Baboučková,V. Růst a motorická výkonnost předškolních dětív roce 2010. www.hana-dvorakova.cz
Předběžná náplň práce
Vývoj dítěte ve vztahu k pohybovým aktivitám, podpora zdraví, prevence obezity, životní styl, zájmové aktivity dětí a rodin.
Realizace měření, interpretace výkonových dat ve vztahu k zájmovým pohybovým aktivitám a objemu aktivit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Child development in relations to movement activities. Health support and prevention, obezity prevention, life style, child and family movement activities.
Motor tests, questionary, interpratation of the movement datas in relation to movement activites.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK