Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace elektrochemického stanovení aminoderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí chemometrických metod
Název práce v češtině: Optimalizace elektrochemického stanovení aminoderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí chemometrických metod
Název v anglickém jazyce: Optimization of electrochemical determination of aminoderovatives of polycyclic aromatic hydrocarbons using chemometric methods
Klíčová slova: Aminoderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Extrakce na tuhé fázi Amperometrická detekce Uhlíková pastová elektroda Plánování experimentu Boxův-Behnkenův design
Klíčová slova anglicky: Aminoderivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons High performance liquid chromatography Solid phase extraction Amperometric detection Carbon paste electrode Design of experiment Box-Behnken design
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2012
Datum zadání: 19.03.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK