Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace a validace metody pro elektrochemické stanovení triclosanu
Název práce v češtině: Optimalizace a validace metody pro elektrochemické stanovení triclosanu
Název v anglickém jazyce: Optimalization and validation of method for electrochemical determination of triclosan
Klíčová slova: Triclosan, Uhlíková pastová elektroda, Miniaturizovaná uhlíková pastová elektroda, Diferenční pulsní voltametrie
Klíčová slova anglicky: Triclosan, Carbon paste electrode, Miniaturized carbon paste electrode, Differential Pulse Voltammetry
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2012
Datum zadání: 10.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem práce bude optimalizace stanovení triclosanu, široce používaného antibakteriálního prostředku zatěžujícího životní prostředí, v reálném vzorku na základě dříve provedené práce a validace této metody.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK