Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Myodynamika oporové fáze při odrazových pohybech člověka
Název práce v češtině: Myodynamika oporové fáze při odrazových pohybech člověka
Název v anglickém jazyce: Myodynamics of the support phase during different take-off tasks in human locomotion
Klíčová slova: atletika, kinematika, dynamika, biomechanika, kineziologie, preaktivace, kokontrakce, odraz, běh, akcelerace, optimalizace, dálka, výška, překážky
Klíčová slova anglicky: track & field, kinematics, dynamics, biomechanics, kinesiology, preactivation, cocontraction, take-off, running, acceleration, long jump, high jump, hurdle, optimization
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2012
Datum zadání: 15.06.2012
Datum a čas obhajoby: 16.01.2013 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2013
Oponenti: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
  prof. doc. Tomáš Kampmiller
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK