Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vývoje sportovních značek (Adidas a Puma)
Název práce v češtině: Analýza vývoje sportovních značek (Adidas a Puma)
Název v anglickém jazyce: Analysis of development of sports brands Adidas and Puma
Klíčová slova: značka, historie, vznik, vývoj, Adidas, Puma
Klíčová slova anglicky: brand, history, origin, evolution, Adidas, Puma
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2012
Datum zadání: 12.06.2012
Datum a čas obhajoby: 14.05.2014 11:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2014
Oponenti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analyza stávající historické i ekonomické literatury vztahující se k tématu, obsahová analyza internetových zdrojů a dokumentů obou firem, komparace vybraných komponentů marketingové strategie a obchodních výsledků uvedených firem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK