Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Passé composé v učebnicích francouzštiny na českých školách
Název práce v češtině: Passé composé v učebnicích francouzštiny na českých školách
Název v anglickém jazyce: Passé composé in french textbooks at czech schools
Klíčová slova: minulý čas, učebnice francouzštiny, výuka francouzštiny, české publikum, nácvik passé composé
Klíčová slova anglicky: past tense, french textbooks, teaching of french, czech audience, practice of passé composé
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Loucká, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2012
Datum zadání: 14.06.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na passé composé ve výuce francouzštiny podle francouzských učebnic se zřetelem k českému publiku:
1) Charakteristika passé composé, základního minulého času
2) Způsob prezentace a nácviku ve francouzských učebnicích s cílem zjistit, jakým způsobem ve výuce na českých školách reflektovat osvojování tohoto gramatického prostředku typologicky odlišného jazyka.
3) Vlastní návrhy prezentace a cvičení doplňujících nácvik passé composé ve francouzských učebnicích.
Seznam odborné literatury
ABRY, D., Manuels de FLE: un choix délicat, Le français dans le monde, No 363
CUQ, J.-P., Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangère, Didier/Hatier, Paris 1996
JELÍNEK, S., Koncepční otázky učebnic CJ, CJŠ, r.50, 2006/2007, č.4, str.126
MONNERIE, A., Le français au présent, Didier/Hatier, Paris 1987
MORIN,I., La recherche du bon manuel ressemble à une chasse au trésor, Le Français dans le monde, No 363
de SALINS, G., Grammaire pour l´Enseignement/ Apprentissage du FLE, Didier/Hatier, Paris 1996
VIGNER,G., La Grammaire en FLE, Hachette 2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK