Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovenská próza v nemeckých prekladoch a jej recepcia po roku 1968
Název práce v jazyce práce (slovenština): Slovenská próza v nemeckých prekladoch a jej recepcia po roku 1968
Název práce v češtině: Slovenská próza v německých překladech a její recepce po roce 1968
Název v anglickém jazyce: Slovak prose in German translation and its reception after 1968
Klíčová slova: recenzia, ohlas, preklad, nemecký kontext, imagológia, obraz
Klíčová slova anglicky: rewiew, reflection, translation, German context, imagology, image
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2012
Datum zadání: 13.06.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jana Pátková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat rakouskou a německou recepcí slovenské literatury v období od roku 1968 po současnost. Bude reflektovat názor na slovenskou literární produkci v německy mluvících zemích na základě kritik, recenzí, knižních doslovů, studií a ohlasů vydaných během uplynulých padesáti let. Výzkum recepce slovenských textů v německy mluvících zemích potvrdí nebo vyvrátí nejen problematiku rozdílného vnímání literatury, ale taky případné sociokulturní rozdíly mezi těmito geograficky i kulturně blízkými zeměmi.
Seznam odborné literatury
1. Čtenář jako výzva. Výběr z kostnické školy recepční estetiky. Ed. Miloš Sedmihubský, Miroslav Červenka, Ivana Vízdalová. Host, Brno, 2011.
2. Zima, Petr V.: Literární estetika. Votobia, Olomouc, 1998.
3. Frye, Northop: Anatomie kritiky. Host, Brno, 2003
4. Vodička, Felix: Struktura vývoje. Odeon, Praha 1969.
5. Funkcia umeleckej kritiky. Ed. Albín Bagin. Tatran, Bratislava 1981.
6. Petrík Vladimír, Šmatlák Stanislav, Richter Ludwig: Geschichte der slowakischen Literatur und ihrer Rezeption im deutschen Sprachraum. LIC, Bratislava 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK