Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fonetická analýza politického diskurzu francouzských prezidentských kandidátů v r. 2012
Název práce v češtině: Fonetická analýza politického diskurzu francouzských prezidentských kandidátů v r. 2012
Název v anglickém jazyce: Phonetic analysis of the 2012 French presidential candidates’ political discourse
Klíčová slova: Fonetická analýza, politický diskurz, francouzské prezidentské volby, fonostylistika, liaison, e caduc
Klíčová slova anglicky: Phonetic analysis, political discourse, French presidential elections, phonostylistics, liaison, e caduc
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2012
Datum zadání: 04.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lea Tylečková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá fonetickou analýzou politického diskurzu na příkladu čtyř nejúspěšnějších kandidátů francouzských prezidenstkých voleb 2012 (François Hollande – Parti socialiste, Nicolas Sarkozy – Union pour un mouvement populaire, Marine Le Pen – Front national, Jean-Luc Mélanchon – Front de gauche). Studie je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. První část nejprve nastíní problematiku výslovnostních stylů, zejména pak výslovnosti politických projevů. Stručně také představíme politické strany výše zmíněných kandidátů s cílem následně lépe pochopit charakter a tím také daný výslovnostní styl jednotlivých diskurzů. Empirická část bude zaměřena na fonetický rozbor oficiálního předvolebního spotu výše zmíněných kandidátů pro prezidentskou kampaň 2012. Cílem práce je charakterizovat užití jazykově-výslovnostních prostředků prezidentskými kandidáty k oslovení konkrétních společenských skupin.
Seznam odborné literatury
Fonetika francouzštiny
Dohalská, M.-Schulzová, O. (2008): Fonetika francouzštiny, Praha, Karolinum
Léon, P. (1992): Précis de phonostylistique, Phonétisme et prononciatons du français, Parole et expresssivité, Paris, Nathan
Carton, F. et al., Les accents des Français, Hachette, Paris 1983 (vč. zvukových nahrávek)
Martinet, A. – Walter, H., Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel, France-Expansion, Paris 1973
Warnant, L., Dictionnaire de la prononciation française dans sa norme actuelle,Duculot, Paris 1987
Hubáček, J. (1983): Jak mluvit a přednášet, Ostrava, Profit

Politický diskurz
Lamirel, B. (2011): Le langage politique, Ellipses Edition Marketing S.A.
Ghigliene, R. (1989): L’analyse des discours politiques, Paris, Armad Colin
Gerstlé, J. (2008): La communication politique, Paris, Armand Colin
Orechionni-Mouillaud: Le discours politique, Presses Universitaires de Lyon
Duez, D. (1991): La pause de l’homme politique, Paris, Edition du centre national de la recherche scientifique
LeBart, Ch. (1998): Le discours politique, Paris, PUF
Bozděchová, I. (2003): K jazykové úrovni současných televizních debat, Praha, Jazyk, média, politika
Čechová, M.–Krčmová, M.–Minářová, E. (2008): Současná stylistika, Praha
Le Monde (obecné informace o volbách, výsledky atp.), čísla v rozmezí měsíce dubna-května 2012
Fidelius, P. (1983): Jazyk a moc, Mnichov
Hlavsová, J. (1997): Jazyk politiky, Praha

Internetové zdroje
http://www.electionpresidentielle2012.fr
http://www.marinelepen2012.fr/(Marine LePen)
http://www.lafranceforte.fr/(Nicolas Sarkozy)
http://www.placeaupeuple2012.fr/(Jean-LucMélanchon)
http://www.youtube.com/user/elections?feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=HSu5JI0LF64(clip officiel de Hollande)
http://www.youtube.com/watch?v=7V-sN2WX_bc&feature=fvwrel(clip officiel de Sarkozy)
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=QxtTvLPITm0(clip officiel de Le Pen)
http://www.youtube.com/watch?v=Pv3N6XDAkbM&feature=fvwrel(clipofficiel de Mélanchon)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK