Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Záujmy Spojených štátov amerických a Kanady v Arktíde
Název práce v jazyce práce (slovenština): Záujmy Spojených štátov amerických a Kanady v Arktíde
Název práce v češtině: Zájmy Spojených států amerických a Kanady v Arktidě
Název v anglickém jazyce: Interests of the United States and Canada in the Artic
Klíčová slova: Arktída, Kanada, Severozápadná cesta, vnútorné vody, priame základné línie, námorné právo, UNCLOS, Spojené štáty americké
Klíčová slova anglicky: Arctic, Canada, Northwest passage, internal waters, straight baselines, Law of the Sea, UNCLOS, United States
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2012
Datum zadání: 11.05.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cieľom práce je analýza záujmov Kanady v oblasti Arktídy v priamej súvislosti s jej nárokmi na štatút Severozápadnej cesty ako vnútroštátnych vôd. V bakalárskej práci bude preskúmané aktuálne postavenie Severozápadnej cesty v medzinárodnom a kanadskom prostredí a práve, nároky na postavenie vnútroštátnych vôd zo strany Kanady a postoje nesúhlasných štátov. Výsledkom bude odpoveď na otázku legálnosti nárokov Kanady na postavenie Severozápadnej cesty ako vnútroštátnych vôd a predstavenie možných riešení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to analyze the interests of Canada in the Arctic in direct relation to its claim to the Northwest Passage as internal waters. This work reviews the current status of the Northwest Passage, the Canadian efforts to claim the Passage as internal waters, and also the attitudes of states, which do not agree with the claim. The result is the answer to the question of legality of Canada's claims to the status of the Northwest Passage as internal waters and presentation of solutions resulting from the current situation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK