Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis of amino acids and polyamines by HPLC and CZE
Název práce v češtině: Analýza aminokyselin a polyaminů pomocí HPCL a CZE
Název v anglickém jazyce: Analysis of amino acids and polyamines by HPLC and CZE
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.06.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.07.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK