Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Orffův Schulwerk v české hudební výchově. Možnosti využití principů Orffova Schulwerku jako prostředku rozvoje hudebnosti školních dětí
Název práce v češtině: Orffův Schulwerk v české hudební výchově. Možnosti využití principů Orffova Schulwerku jako prostředku rozvoje hudebnosti školních dětí
Název v anglickém jazyce: Orff Schulwerk in Czech Music - use Orff Schulwerk options as a means of developing musicality school children
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2012
Datum zadání: 07.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.06.2012
Datum a čas obhajoby: 30.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2008
Oponenti: prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
  Luděk Zenkl, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK