Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Evropské jazykové portfolio a jeho vliv na vyučovací klima
Název práce v češtině: Evropské jazykové portfolio a jeho vliv na vyučovací klima
Název v anglickém jazyce: European Language Portfolio and its impact on teaching climate
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2012
Datum zadání: 07.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.06.2012
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: doc. PhDr. Vladimír Smetáček, CSc.
  doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK