Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školní vzdělávání v Německu
Název práce v češtině: Školní vzdělávání v Německu
Název v anglickém jazyce: School Education in Germany
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2012
Datum zadání: 07.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.06.2012
Datum a čas obhajoby: 29.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2008
Oponenti: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
  Botho Kopp
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK