Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Czech Telecommunications Market before the Entry of Fourth Player: Strategic Analysis
Název práce v češtině: Český telekomunikační trh před vstupem čtvrtého hráče: Strategická analýza
Název v anglickém jazyce: Czech Telecommunications Market before the Entry of Fourth Player: Strategic Analysis
Klíčová slova: Strategie, Telekomunikace, Czech Republic
Klíčová slova anglicky: Strategy, Telecommunications, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2012
Datum zadání: 07.06.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: Ing. Monika Martišková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Ansoff, H. & McDonnell, E. 1990. Implanting strategic management. 2nd ed. New York: Prentice Hall.
Bowman, C. 1996. Strategický management. Vyd. 1. Praha: Grada.
David, F. 2011. Strategic management: concepts and cases. 13th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
Eschenbach, R. 2000. Controlling. 1. vyd. Praha: Codex.
Hill, C. & Jones, G. c1989. Strategic management: an integrated approach. Boston, MA: Houghton Mifflin Co.
Porter, M. 1979. How competitive forces shape strategy. Harvard Business Review, March-April, pp. 137-145.
Vollmuth, H. 1998. Controlling: nový nástroj řízení. 2. upr. vyd. Praha: Profess Consulting.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Strategy and the strategic planning are THE words of the business. All successful businessman
talk about their company’s strategies and where they got them. But what does the term “strategy”
really means and what does it incorporates? The goal of this paper is to summarize the main
aspects of the strategic planning process – the internal and external analysis, strategy
formulation, implementation as well as its evaluation. The focus will be place on the first
two stages as they create the core of strategic planning itself. The main tools used such as
Porter’s Five Forces model, SWOT analysis or the BCG matrix shall be covered and explained as well.

Telecommunication industry has been experiencing enormous changes during last few years and affronts
complete reassessment its strategic goals and strategic options and therefore provides with an
excellent and interesting option for a case study. Consequently, the application of general theory
shall be carried on the example of telecommunication in the Czech Republic as this mature market
faces new challenge in form of roll-out of LTE but also the expected entry of the fourth telecom
operator.

This paper is written in cooperation with an external consultant from Telefónica O2 Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK