Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profese policisty, profesiografická analýza, prestiž
Název práce v češtině: Profese policisty, profesiografická analýza, prestiž
Název v anglickém jazyce: Profession of a Policeman, Professiography Analysis, Prestige
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. František Knobloch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2012
Datum zadání: 07.06.2012
Datum a čas obhajoby: 21.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2013
Oponenti: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK