Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Growth Enhancing Policies under Fiscal Austerity
Název práce v češtině: Prorůstové politiky v podmínkách fiskální restrikce
Název v anglickém jazyce: Growth Enhancing Policies under Fiscal Austerity
Klíčová slova: ekonomický růst, prorůstová politika, fiskální restrikce, Evropská unie
Klíčová slova anglicky: economic growth, growth enhancing policy, fiscal austerity, European Union
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2012
Datum zadání: 06.06.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: Mgr. Adrian Lupusor, BA, M.A.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Alesina, A., Favero, C. and F. Giavazzi, (2012) “The Output Effect of Fiscal Consolidations.” NBER Working Paper No. 18336, National Bureau Of Economic Research
Broadbent B. and K. Daly (2010), “Limiting the Fall-Out from Fiscal Adjustment.” Global Economics Paper No. 195, Goldman Sachs Global Economics, Commodities and Strategy Research
Chowdhury, A. and I. Islam (2012), “The Debate on Expansionary Fiscal Consolidation: How Robust is the evidence?“ The Economic and Labour Relations Review 23(3): pp. 13–38
DeLong J., B., and L. H. Summers (2012), “Fiscal Policy in a Depressed Economy.” Brookings Papers on Economic Activity, Spring 2012
IMF, (2010), “Will it Hurt? Macroeconomic Effects of Fiscal Consolidation”, World Economic Outlook: Recovery, Risk, and Rebalancing, pp. 93 – 124
Gravelle, J. and T. Hungerford (2013), “Can Contractionary Fiscal Policy Be Expansionary?” Congresional Research Service
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci se budu zabývat možnostmi zemí Evropské unie aplikovat prorůstovou hospodářskou politiku, jako nástroj oživení ekonomiky, v kontextu úsporných opatření a přísné fiskální discipliny, ke kterým se již většina zemí zavázala. Budu zkoumat možnosti podpory růstu ekonomiky v nynějším období dluhové krize a diskutovat způsoby současné implementace růstových opatření a politiky fiskální discipliny. Na základě makroekonomických dat pro určenou skupinu evropských zemí budu srovnávat typy hospodářských opatření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my thesis I will examine the possibilities of EU countries to apply pro-growth economic policies as an instrument of economic recovery in the context of austerity and strict fiscal discipline, to which most countries have already committed. I will explore possibilities to support economic growth in the current debt crisis and discuss ways to implement the same time pro-growth policy measures and fiscal discipline. Based on macroeconomic data for a specific group of European countries I will compare different types of economic policy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK